Září 2022

Národní akreditační komise prochází již několik měsíců re-evaluací EAC EFPA. Nejvíce otázek z EAC EFPA se týká supervidované praxe a celoživotního vzdělávání. Vzhledem k nejednotné praxi ve výkonu profese psychologa v České republice je reportování poměrně...