EuroPsy

Evropský  certifikát z psychologie

O projektu

Co je EuroPsy?

Evropský certifikát z psychologie

soubor standardů pro vzdělání a praktický výcvik psychologů platný na celoevropské úrovni

osvědčení, které definuje úroveň kvality psychologické přípravy

Certifikát schválený členskými asociacemi Evropské federace psychologických asociací (EFPA)

Cíle projektu EuroPsy

Hlavním cílem je zajistit růst kvality psychologie a to jak ve výkonu profese, tak ve vzdělání. Otázkami, které EuroPsy řeší, jsou srovnatelná kvalita, vzájemná informovanost, kooperace mezi univerzitami, profesními a studentskými organizacemi, mobilita.

Proč mít certifikát EuroPsy

Evropský certifikát psychologie slouží zejména ke srovnatelnému hodnocení kvality vzdělání a odborné praxe v psychologii. Díky tomu je pak možné lépe ochránit zájmy osob využívajících psychologické služby a podpořit mobilitu psychologů mezi jednotlivými evropskými státy.

Kvalifikovanému psychologovi

poskytuje prokazatelný doklad o splnění standardů v profesi.

Zaměstnavatelům

slouží jako certifikovaný doklad o profesní způsobilosti psychologa v určité psychologické specializaci a také mu umožňuje porovnávat kvalifikaci v psychologii získanou v různých zemích.

Veřejnosti

nabízí ochranu před nekvalitními psychologickými službami. K tomu napomáhá Registr evropských psychologů, v němž jsou držitelé certifikátu vedeni.

Psychologickým asociacím

poskytuje základní kritéria pro posuzování profesní kvalifikovanosti.

Výhody EuroPsy

^

Transparentnost

Klienti z celé Evropy mají lepší přehled o kvalifikaci psychologů.

^

Kvalita

EuroPsy garantuje požadované vzdělání v psychologii.

^

Podpora mobility

Díky celoevropské platnosti certifikátu je odborná kvalifikace uznávána i v ostatních zemích a usnadňuje výkon praxe.

^

Rozvoj profese v Evropě

EuroPsy přispívá ke zvyšování spolupráce mezi odborníky v Evropě.

^

Rozvoj psychologie v jednotlivých zemích

EuroPsy podporuje též spolupráci mezi univerzitami a může pomoci ke zvýšení standardů psychologické profese.

^

Pracovní příležitosti

Klienti si budou moci vybrat mezi psychologem s certifikátem EuroPsy a mezi držitelem diplomu, který nevyžaduje následnou odbornou praxi.

^

Vyšší status

EuroPsy s sebou přináší prestiž, pro univerzity, i pro instituce spolupracující s Evropskou federací psychologických asociací.

^

Získávání nových studentů

Příležitost rozvíjet učební osnovy v souladu s evropskými standardy. 

Základy projektu

Jak projekt vznikal?

EuroPsy je výsledek několik let trvajících projektů podporovaných v rámci programu Evropské unie Leonardo da Vinci. Vše probíhalo v úzké spolupráci s Evropskou federací psychologických asociací – EFPA. Ta sdružuje více jak 300.000 psychologů v 36 evropských zemích a je jediným orgánem, který zastupuje všechny psychology na celoevropské úrovni.

Pilotní projekt implementace EuroPsy proběhl v šesti evropských zemích (Finsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Španělsko a Velká Británie). Celoevropské působení začíná v roce 2010. EuroPsy bylo zapsáno jako ochranná známka v rámci Evropy.

Z čeho vycházejí podmínky pro udělování certifikátu Europsy?

Standardy pro EuroPsy vycházejí z dokumentu EuroPsy – „Rámec pro vzdělání a výcvik psychologů v Evropě“ (A Framework for Education and Training for Psychologists´ in Europe), který byl schválen EFPA v roce 2001. EuroPsy je plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

EuroPsy předpokládá šestileté vzdělání a výcvik v psychologii, zahrnující rok praxe pod odborným dohledem po ukončení studia.

Psychologové – držitelé EuroPsy jsou zapsáni v Evropském registru psychologů.

Co EuroPsy není?

EuroPsy nezavádí nové osnovy ani zkušební systém. Také není licencí k výkonu povolání ani nenahrazuje národní licenční regulace.

Aktuality

Březen 2023

21. 3. 2023 se konal webinář EuroPsy pro studenty psychologie. Nabídl informace o EuroPsy, jeho cílech a možnostech.

číst více

Prosinec 2022

Informovali jsme katedry psychologie s akreditovaným studijním programem o certifikátu EuroPsy a požádali o šíření mezi studenty.

číst více

Listopad 2022

V březnu 2023 se opět koná EuroPsy Day, v hybridní či online formě. O novinkách budeme informovat.

číst více

Říjen 2022

Připravujeme aktualizovaný seznam mentorů EuroPsy a současně obnovení platnosti certifikátů po sedmi letech.

číst více