EuroPsy

JAK ZÍSKAT CERTIFIKÁT EuroPsy

Postup při žádosti

Jak postupovat při podávání žádosti o EuroPsy?

  1. Ověřte si, zda splňujete požadované podmínky, viz Regulation, 2021.
  2. Vyplňte online přihlášku.
    Přihlašovací formulář
  3. Vyberte si mentora ze Seznamu mentorů EuroPsy a dohodněte se na splnění podmínek.
  4. Uhraďte roční poplatek za zpracování žádosti.
  5. Zašlete údaje pro Evropský registr: na adresu europsy@europsy.cz, případně do datové schránky UPA ČR, zašlete v pdf formě požadovanou sadu dokumentů.

Po kompletaci všech podkladů budete vyrozuměni o předání vaší žádosti k projednání Národní komisi a posléze o výsledku.

Podrobný postup je také popsán v dokumentu EuroPsy- informace pro uchazeče.

Dokumenty k podání žádosti

^
kopie VŠ diplomů
^
Osvědčení o státní zkoušce / Dodatek k diplomu
^
podepsaný Etický kodex
^
hodnocení mentora
^
doklady o praxi v oboru

Kdo žádost schvaluje

Národní akreditační komise pro udělování certifikátu EuroPsy (NAC). Více o NAC se dozvíte zde.

3 podmínky pro udělení certifikátu

^

Vš vzdělání v oboru

Úspěšné absolvování akreditovaného studijního programu psychologie (magisterské studium).

^

Praxe v oboru

Doložení nejméně roční praxe v oboru pod dohledem proškoleného mentora nebo pod supervizí, kterou zajišťují některé organizace vlastními supervizory.            I v tom případě je však třeba, aby udělení certifikátu doporučil po absolvování praxe někdo z proškolených mentorů z registru EuroPsy.

^

Členství ve sdružení

Členství v některé z členských asociací Unie psychologických asociací.

Certifikát EuroPsy je udělován v jedné z těchto oblastí psychologické praxe:

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ

JINÉ - NAPŘ. DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE

Přihláška

Platnost certifikátu

Certifikát je udělován na 7 let. Pro obnovení jeho platnosti se od držitelů očekává, že se budou kontinuálně vzdělávat, tj. budou udržovat a dále rozvíjet své profesní kompetence. Pokud žadatel usiluje o prodloužení platnosti Evropského certifikátu v psychologii, musí předložit doklady o svém kontinuálním profesním růstu.

Jak a komu se za certifikát platí?

Jako držitel certifikátu budete platit roční poplatek, který pokrývá výdaje spojené s národním hodnocením. Poplatek se může v různých evropských zemích lišit. V České republice výši tohoto poplatku stanovuje Unie psychologických asociací ČR (UPA ČR), která zastupuje profesní psychologické asociace a společnosti ČR v EFPA.

Máte otázky nebo nejasnosti?

Napište nám na europsy@europsy.cz.

Aktuality

Březen 2023

21. 3. 2023 se konal webinář EuroPsy pro studenty psychologie. Nabídl informace o EuroPsy, jeho cílech a možnostech.

číst více

Prosinec 2022

Informovali jsme katedry psychologie s akreditovaným studijním programem o certifikátu EuroPsy a požádali o šíření mezi studenty.

číst více

Listopad 2022

V březnu 2023 se opět koná EuroPsy Day, v hybridní či online formě. O novinkách budeme informovat.

číst více

Říjen 2022

Připravujeme aktualizovaný seznam mentorů EuroPsy a současně obnovení platnosti certifikátů po sedmi letech.

číst více