EuroPsy

Kontinuální profesní růst
a profesní vzdělávání

PROFESNÍ RŮST

Co je kontinuální profesní růst?

Držitel certifikátu EuroPsy má sledovat nejnovější profesní a vědecký vývoj v psychologii, především ve své specializaci, ale nejen v ní. Proto je třeba doložit nejméně 40 hodin ročně prokazatelné účasti v kontinuálním profesním vzdělávání.

Podrobnější informace ke kontinuálnímu vzdělávání naleznete v dokumentu:

Příklady aktivit profesního růstu

^
účast na akreditovaných kurzech a/nebo workshopech doložená osvědčením
^
rozvoj nových specifických dovedností během výkonu praxe
^
účast na kurzech (odborných setkání) pro mentory EuroPsy, spojená s výměnou zkušeností a doložená osvědčením
^
účast na odborné konferenci doložená osvědčením
^
autorství, spoluautorství či editorství publikace věnované výzkumu nebo odborným tématům
^
přednášky pro odbornou veřejnost
^
práce v redakčních radách odborných psychologických časopisů a ediční práce spojené s vydávání odborných psychologických publikací

PLATNOST CERTIFIKÁTU

Jak dlouhou má certifikát platnost?

Platnost certifikátu EuroPsy je 7 let.

Pro obnovení jeho platnosti se od držitelů očekává, že se budou kontinuálně vzdělávat, tj. budou udržovat a dále rozvíjet své profesní kompetence. Pokud žadatel usiluje o prodloužení platnosti Evropského certifikátu v psychologii, musí předložit doklady o svém kontinuálním profesním růstu.

Podrobnější informace k platnosti certifikátu a jeho prodloužení naleznete v dokumentu:

Podmínky prodloužení platnosti certifikátu

K žádosti o prodloužení platnosti certifikátu je třeba doložit doklad o výkonu profesionální práci psychologa v počtu nejméně 400 hodin v průměru ročně po dobu 4 let během posledních 7 let.

Držitel certifikátu EuroPsy si eviduje doklady svého profesního růstu – vede si tzv. Evidenci záznamů.
Tyto záznamy by měly obsahovat nejen zkušenosti, které získal během praxe, zkušenost s vykonáváním nových funkcí, zkušenosti s dalšími skupinami klientů a zkušenosti s prací v odlišných podmínkách, ale také záznamy týkající se profesního výcviku a kontinuálního vzdělávání. Souhrnný záznam, doložený potřebnými potvrzeními, bude uložen v archivu NAC EuroPsy poté, co bude platnost certifikátu EuroPsy prodloužena o dalších 7 let.

Aktuality

Březen 2023

21. 3. 2023 se konal webinář EuroPsy pro studenty psychologie. Nabídl informace o EuroPsy, jeho cílech a možnostech.

číst více

Prosinec 2022

Informovali jsme katedry psychologie s akreditovaným studijním programem o certifikátu EuroPsy a požádali o šíření mezi studenty.

číst více

Listopad 2022

V březnu 2023 se opět koná EuroPsy Day, v hybridní či online formě. O novinkách budeme informovat.

číst více

Říjen 2022

Připravujeme aktualizovaný seznam mentorů EuroPsy a současně obnovení platnosti certifikátů po sedmi letech.

číst více