EuroPsy

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ KOMISE
PRO EuroPsy

VZNIK AKREDITAČNÍ KOMISE

VZNIK NAC

EFPA EU

Evropský certifikát z psychologie uděluje Evropská federace psychologických asociací (European Federation of Psychologists’ Associations, EFPA).

Evropská komise pro EuroPsy

Záležitostmi certifikátu EuroPsy je pověřena Evropská komise pro EuroPsy při EFPA (European Awarding Committee).

Národní akreditační komise

Evropská komise deleguje pravomoc udělování certifikátu EuroPsy na Národní akreditační komisi pro udělování certifikátů EuroPsy (NAC) fungující při Unii psychologických asociací ČR.

NAC posuzuje žádosti o EuroPsy certifikát podle evropských standardů a vydává rozhodnutí o jeho udělení žadateli.

Členy Národní komise (NAC) jsou odborníci z oboru a jsou jmenováni vždy na čtyřleté období.

ČLENOVÉ NAC ČR

^

DOC. MGR. JIŘÍ MUDRÁK, PH.D. - předseda

^

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.

^

PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

^

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

^

PhDr. Veronika A. Polišenská, Ph.D., MSc.

^

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

^

PhDr. Michal Walter

Aktuality

Březen 2023

21. 3. 2023 se konal webinář EuroPsy pro studenty psychologie. Nabídl informace o EuroPsy, jeho cílech a možnostech.

číst více

Prosinec 2022

Informovali jsme katedry psychologie s akreditovaným studijním programem o certifikátu EuroPsy a požádali o šíření mezi studenty.

číst více

Listopad 2022

V březnu 2023 se opět koná EuroPsy Day, v hybridní či online formě. O novinkách budeme informovat.

číst více

Říjen 2022

Připravujeme aktualizovaný seznam mentorů EuroPsy a současně obnovení platnosti certifikátů po sedmi letech.

číst více