Aktuality a články 2022

Prosinec 2022

Informovali jsme katedry psychologie s akreditovaným studijním programem o certifikátu EuroPsy a požádali o šíření mezi studenty.

Listopad 2022

V březnu 2023 se opět koná EuroPsy Day, v hybridní či online formě. O novinkách budeme informovat.

Říjen 2022

Připravujeme aktualizovaný seznam mentorů EuroPsy a současně obnovení platnosti certifikátů po sedmi letech.

Září 2022

Národní akreditační komise prochází již několik měsíců re-evaluací EAC EFPA. Nejvíce otázek z EAC EFPA se týká supervidované praxe a celoživotního vzdělávání. Vzhledem k nejednotné praxi ve výkonu profese psychologa v České...

Archiv: