Září 2022

Uveřejněno: 05/09/2022

Národní akreditační komise prochází již několik měsíců re-evaluací EAC EFPA. Nejvíce otázek z EAC EFPA se týká supervidované praxe a celoživotního vzdělávání. Vzhledem k nejednotné praxi ve výkonu profese psychologa v České republice je reportování poměrně složité.

Archiv článků:

Březen 2023

21. 3. 2023 se konal webinář EuroPsy pro studenty psychologie. Nabídl...

Listopad 2022

V březnu 2023 se opět koná EuroPsy...

Říjen 2022

Připravujeme aktualizovaný seznam...